1. PRECIZARI GENERALE

Dr.Clean este denumirea comercială al Aniversării Imob Consult SRL, persoană juridică cu sediul social în București, Int. Aniversării, Nr. 41, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/9426/2016, cod unic de înregistrare fiscală RO 36301624.

Dr.Clean este Operator de date cu caracter personal și își exercită această calitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date (GDPR).

Dr.Clean se angajează să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom trata toate datele personale furnizate de dumneavoastră ca fiind confidențiale și vom prelucra numai informațiile permise de legislația aplicabilă.

 1. CONTEXTUL LEGISLATIV

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru în acord cu prevederile Regulamentului GDPR. Pentru mai multe detalii privind continutul acestei norme juridice, va rugam sa accesati urmatorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 1. CUM COLECTĂM ȘI FOLOSIM (PROCESĂM) INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

3.1. Informații personale pe care ni le oferiți:

Putem colecta, stoca și utiliza urmatoarele tipuri de date personale:

 • Informații despre vizitele și utilizarea acestui site web de către dumneavoastră;
 • Informațiile continute în sau legate de orice comunicare pe care ne-o trimiteți în format tipărit sau prin intermediul paginii web (inclusiv corespondența cu noi, conținutul comunicării și datele asociate cu comunicarea);
 • orice alte date personale pe care ați ales să ni le trimiteți sau datele personale completate în cereri, formulare, etc. (nume, prenume, adresa poștală, număr de telefon, adresa de e-mail etc.)

3.2. Scopurile utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Datele personale pe care le-am colectat de la dumneavoastră sau de la terți sau din surse publice vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate. Datele dumneavoastra personale se pot folosi în următoarele scopuri:

 • Prestarea serviciilor
 • Întocmirea ofertelor
 • Statistici
 • Marketing
 1. LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea este legală, conform prevederilor art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016, numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
 1. DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legile aplicabile în materie de protecție a datelor, putem divulga datele dumneavoastră personale unor parteneri, auditori, agenții, autorități de supraveghere sau alți furnizori de servicii externe pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale. Vom indica în mod clar pentru dumneavoastră fiecare destinatar de date dacă este bine cunoscut în momentul inițierii procesării.

Putem, de asemenea, dezvălui datele dumneavoastră personale:

 • în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
 • în legătura cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
 • pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).
 1. PASTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra personale sunt stocate de catre Dr.Clean pe echipamentele proprii.

Datele cu caracter personal pe care le prelucram, bazate pe consimtamantul dumneavoastra vor fi pastrate pentru perioada nelimitata de timp (sau pana cand consimtamantul este revocat), cu exceptia cazului in care cerintele legale aplicabile prevad altfel iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrarii.

Daca nu ne-ati furnizat acordul dumneavoastra pentru prelucrarea datelor sau ati revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dumneavoastra (numele complet, datele de contact, referinte si note) pentru statistica si necesitatile de raportare sau in masura justificata pe baza unui alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.

Fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom pastra informatii si documente (inclusiv documente electronice) care contin date cu caracter personal:

 • in masura in care suntem obligati sa facem acest lucru prin lege;
 • in cazul in care informatiile / documentele sunt relevante pentru orice procedura judiciara in curs sau potentiala;
 • pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informatii altor persoane in scopul prevenirii fraudei).
 1. SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Permitem accesul la datele dumneavoastra personale doar angajatilor instruiți cu privire la importanța confidențialității și care trebuie sa stie acele informatii pentru a va oferi beneficii sau servicii.

 1. MODIFICARI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

Avand in vedere ca legile privind protectia datelor cu caracter personal, interpretarile organelor de stat, recomandarile autoritatilor de supraveghere se schimba si se imbunatatesc periodic, se asteapta ca aceasta notificare privind confidentialitatea si conditiile de utilizare sa se schimbe si ea. Ne rezervam dreptul de a modifica in orice moment, din orice motiv si fara notificare acest document de informare.

Menționăm că nu ne asumăm răspunderea cu privire la informațiile și politicile de confidențialitate aferente site-urilor partenerilor către care se face trimitere prin link-urile postate pe website-ul nostru.

 

 

Certificări si autorizații